Představenstvo akciové společnosti  BATR šrot, a.s. IČ 27905268
se sídlem Hákova 528/4, 109 00 Praha 10,  S V O L Á V Á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘ
Ů
která se bude  konat  25.6.2019 od 1100 hodin na provozovně

společnosti TROJEK, a.s., 702 00 Ostrava - Přívoz, Dobrovského 50

                                       

POŘAD  JEDNÁNÍ:

 

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
  2. Odvolání a volba člena představenstva.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a účetní závěrce společnosti za rok 2018, výroční zpráva o výsledcích hospodaření, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a k řádné účetní závěrce, stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018.
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
  6. Schválení auditora společnosti pro audit výsledků za r. 2019.
  7. Různé.
  8. Závěr valné hromady.

 

Prezentace akcionářů bude probíhat od 1000 hod. do 1100 hod. v místě konání valné hromady. 

                                                 Představenstvo společnosti BATR šrot, a.s.


Sídlo společnosti:

BATR šrot a.s.
Hákova 528/4
109 00 PRAHA 10
IČO: 27905268
DIČ: CZ27905268

Provozovna Kladno:

areál Sochorové válcovny TŽ
272 01 KLADNO - Dříň

batrsrot-logo.gif (normální)
TOPlist


ZDROJ.cz - katalog odkazů
CZIN.eu
sluzby-a-prumysl
Internetový katalog obchodů a webových stránek - Bezva  Portál